Ευρώπη περιορισμένων φιλοδοξιών...

Παναγιώτης Δ. Ιωακειμίδης, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2009-11-27

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση επέλεξε, ως γνωστόν, την περασμένη εβδομάδα την πολιτική ηγεσία της, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβώνας. Ειδικότερα, για τη θέση του σταθερού προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επέλεξε τον πρωθυπουργό του Βελγίου Ηerman van Rompoy, ενώ για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών (ύπατου εκπροσώπου) τη Βρετανίδα C. Αshton, μέλος της Επιτροπής σήμερα υπεύθυνης για το διεθνές εμπόριο.
×
×