Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Οι σκληρές αλήθειες για το 10ωρο και τα νέα εργασιακά

Χριστόφορος Σεβαστίδης, www.News247.gr, Δημοσιευμένο: 2021-05-12

"Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε λανθασμένη μεταφορά ενωσιακού δικαίου ή κακότεχνη διατύπωση αλλά σε μια συνειδητή επιλογή. Ολοένα και μεγαλύτερη απομείωση εργασιακών δικαιωμάτων με κατάργηση προστατευτικών νομοθετικών ρυθμίσεων και θέσπιση περιορισμών που ακυρώνουν συνταγματικές διατάξεις προς όφελος της ευελιξίας και της μεγαλύτερης κερδοφορίας των επιχειρήσεων". Αυτό ανεφέρει μεταξύ άλλων σε άρθρο του με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

×