Δέκα μέτρα για την έξοδο από την κρίση

Γιόχαν Γκάλτουνγκ, Βιβλιοθήκη, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2008-10-24

Τι κυνισμός να μιλάμε για «κρίση» σαν φαινόμενο ενός μήνα ή ενός χρόνου ή δύο χρόνων, όταν καθημερινά γύρω στις 125 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα οφειλόμενη στο σύστημα ή από ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή θεραπευτεί.
×
×