Η ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ξανά στο προσκήνιο

Τάκης Παυλόπουλος, Δημοσιευμένο: 2010-06-09

Η υπαγωγή της χώρας μας στο μεικτό μηχανισμό ΔΝΤ-ΕΕ συνιστά αλλαγή καθεστώτος ως προς τη συνολική λειτουργία της. Επαναπροσδιορίζει τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις και διεργασίες και αναδιαμορφώνει αντίστοιχα τις προσδοκίες των πολιτών για το αύριο, αποκλειστικά με βάση τις επιπτώσεις που βιώνουν από τη ριζική αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Επικαθορίζει, κατ’ επέκταση, την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά τους.

Αναγκαία η επανίδρυση της ΕΑΡ

Τάκης Παυλόπουλος, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2009-08-03

Στις πρόσφατες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη στρατηγική ήττα.
Αποδοκιμάστηκε η πολιτική φυσιογνωμία του -όπως και η μετάλλαξη του Συνασπισμού σε ακτιβιστικό forum- και όχι απλώς η επικοινωνιακή και προεκλογική διαχείρισή της. Αποδοκιμάστηκαν πολιτικές και λιγότερο πρόσωπα. Αποδοκιμάστηκε, εν κατακλείδι, ο ΣΥΡΙΖΑ ως μόρφωμα πολιτικής συνεργασίας. Αποκρυσταλλώθηκε, ταυτόχρονα, ο οριστικός ενταφιασμός της ανανεωτικής Αριστεράς εντός του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ.
×
×