Πανεπιστήμιο και Αριστερά.

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Αυγή της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2008-07-06

Είναι δύσκολο στη σύγχυση των ημερών να ξεχωρίσει κανείς τα θέματα που πρέπει να αρθεί για να μιλήσει κι εκείνα που πρέπει να σταθεί για να ακούσει. Το χειρότερο είναι όταν η δυσκολία αυτή οδηγεί σε αποφάσεις ή σε ενέργειες που αποθαρρύνουν και τραυματίζουν εκεί που θα έπρεπε να ενθαρρύνουν και να επικροτούν.
×
×