Η Δημάρ του 3ου συνεδρίου

Κώστας Αρχοντάκης, Δημοσιευμένο: 2014-07-30

Archontakis

...Για να επιστρέψει η Δημάρ στην ιδρυτική της ρότα έχει ανάγκη ρυμουλκού που δεν θα είναι άλλο από 1.την πολιτική εμπιστοσύνης στις δυνάμεις της, που θα προέλθει από τους βουλευτές, τα στελέχη και μέλη που έμειναν μακριά από τις αμφισημίες. 2. Την απόκτηση εμπιστοσύνης από τον αριστερό, προοδευτικό και οικολογικό χώρο μέσα από σαφής πολιτικές τοποθετήσεις π.χ. τη μη στήριξη νέου προέδρου στη παρούσα βουλή 3. την αναζήτηση πολυεπίπεδης στήριξης από τους μελλοντικούς πολιτικούς της συμμάχους ως αντίβαρο της κυβερνητικής περιφρούρησης στην οποία είναι εμπλεγμένη.

Η δημόσια περίθαλψη έχει ανάγκη μεταρρύθμισης

Κώστας Αρχοντάκης, Χανιώτικα Νέα, Δημοσιευμένο: 2012-06-06

Archontakis

Νομίζω ότι η ανάδειξη μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στην περίθαλψη, ως προεκλογικός διάλογος, είναι προς όφελος όλων.
Η αναβάθμιση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας υγείας σήμερα έχει ανάγκη από:
Α. Το θεσμό του οικογενειακού ιατρού.
Β. Τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας των ασφαλισμένων.
Γ. Την ασφαλή ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραπομπή παρακλινικών εξετάσεων με ταυτόχρονη διαγνωστική τεκμηρίωση.
Δ. Την κατ΄οίκον νοσηλεία σε ειδικές ομάδες χρόνια πασχόντων.
Ε. Την ελάττωση του χρόνου νοσηλείας στα νοσοκομεία μέσω της εφαρμογής επιστημονικών αλγόριθμων και όχι μόνο με οικονομικό κριτήριο ανά ασθένεια.
Ζ. Την ελάττωση της πολυφαρμακίας.
Η. Την πρόληψη ασθενειών μέσω παρεμβάσεων στην ποιότητα τροφίμων ευρείας κατανάλωσης (πχ. με την ελάττωση του αλατιού, της ζάχαρης και των λιπαρών στα έτοιμα προϊόντα διατροφής).
Θ. Την αύξηση του εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.
Ι. Την εφαρμογή νέων συστημάτων έλέγχου των δαπανών στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Μακριά από το μονόδρομο της ηγεμονίας

Κώστας Αρχοντάκης, Δημοσιευμένο: 2012-03-21

Archontakis

Η οικονομική και η κοινωνική ζωή του πλανήτη καταγράφεται από μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης και ελέγχεται από την βούληση μεγάλων συμφερόντων. Αυτή η ηγεμονία ασκεί τον έλεγχο στις υλικές και άυλες αξίες της παγκοσμιοποιημένης λειτουργίας των κοινωνιών και στηρίζει τα συμφέροντά της. Συντονίζει και καθοδηγεί δράσεις που ελέγχουν την οικονομία, την εκπαίδευση, την επικοινωνία, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Κυβερνά με την επιβολή νέων κανόνων ανατρέποντας τις ισορροπίες προς όφελος της παγκοσμιοποιημένης κυριαρχίας.

×
×