Πρωτοβουλία για το ασφαλιστικό που βρίσκεται σε κατάρρευση

Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2017-04-08

Τα ιδιαιτέρως αρνητικά αποτελέσματα της λεγόμενης «μεταρρύθμισης» του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι πλέον ορατά.

- Μεγάλη μείωση των εσόδων στις μηνιαίες εισφορές από εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, κατάρρευση εσόδων από τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και την έκρηξη της μερικής απασχόλησης.
×
×