Η ηθική διάσταση του εμβολιασμού

Γιάννης Κυριόπουλος, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2021-07-31

Η πανδημική κρίση στην υγεία και την οικονομία δεν πρόκειται να περατωθεί παρά μόνον όταν ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού εμβολιασθεί ώστε να επιτευχθεί η ανοσία στην κοινότητα. Η επίτευξη του εγχειρήματος αυτού συνδέεται αφενός με τη συστηματική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και αφετέρου με την εφαρμογή της καραντίνας και τη χρήση μάσκας όπου αυτά απαιτούνται.

Eπιτακτική η μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα

Γιάννης Κυριόπουλος, Αυγή της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2020-10-18

kyriopoulos

Η πανδημία Covid-19 πλήττει με σφοδρότητα την παγκόσμια κοινότητα έτσι ώστε ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (εισόδημα, εκπαίδευση, υγεία) για πρώτη φορά στην Ιστορία μειώνεται, όπως τονίζει στην «Α» ο Γιάννης Κυριόπουλος, ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, κάνοντας λόγο για αρνητική εξέλιξη που αναφέρεται πρωτίστως στους ηλικιωμένους, τους φτωχούς και όλους όσους βρίσκονται σε συνθήκες δυσμενούς διαβίωσης και εργασίας.

Η δημόσια υγεία στο προσκήνιο

Γιάννης Κυριόπουλος, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2020-01-11

Οι πολιτικές υγείας στη χώρα μας συνεχίζουν να ακολουθούν και να αναπαράγουν το θεραπευτικό μονοτεχνικό υπόδειγμα, παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί πως αυτό έχει προβλήματα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Ως εκ τούτου η σκοπιμότητα μιας διαρθρωτικού χαρακτήρα παρέμβασης είναι αναγκαία και επείγουσα για την ανάκτηση της ισορροπίας ανάμεσα στη θεραπευτική ιατρική και την προληπτική φροντίδα υγείας. Ο πυρήνας αυτής της μεταρρύθμισης οφείλει να είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Ωστε να επιτευχθεί η μετάβαση από την παραδοσιακή υγιεινή στη προσέγγιση της «νέας» δημόσιας υγείας. Με στόχο τον έλεγχο και τη διαχείριση των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία και τη συντήρηση και βελτίωση του «κεφαλαίου υγεία» του ελληνικού πληθυσμού.
×
×