Οι Ιάπωνες και η ενέργεια

Renee Loth, The New York Times, Το Βήμα, Δημοσιευμένο: 2007-03-29

Η Ιαπωνία αποτελεί ένα νησιωτικό έθνος το οποίο δεν διαθέτει εγχώριες πηγές πετρελαίου. Ήδη προσφέρει τις δικές της λύσεις όσον αφορά το παγκόσμιο ενεργειακό μέλλον, όταν τα αποθέματα πετρελαίου θα έχουν μειωθεί και η περιβαλλοντική καταστροφή θα κάνει επιτακτική την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
×
×