Σοβαρά επικοινωνιακά λάθη για τον εμβολιασμό

Μένη Μαλλιώρη, Συνέντευξη στον Βασίλη Βενιζέλο, Κυριακάτικη Αυγή, Δημοσιευμένο: 2009-12-20

Ασφαλώς έχουν γίνει επικοινωνιακά λάθη. Δικαίως, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο, επισημάναμε τα κοινά σημεία του Η1Ν1 με την εποχική γρίπη, αλλά τα επισημάναμε ως ποσοστικά χαρακτηριστικά. Δεν επισημάναμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά: μικρές ηλικίες, άτομα χωρίς υποκείμενη νόσο, έγκυες γυναίκες είναι ένας πολύ ευάλωτος πληθυσμός και το βλέπουμε αυτό να επιβεβαιώνεται σήμερα με τους θανάτους.
×
×