’Το παλιό σχήμα δεξιά-κέντρο-αριστερά έχει χρεοκοπήσει’

Πιέρο Φασίνο, Le Monde, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2007-05-23

Οι επίγονοι των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων του κέντρου και της αριστεράς στην Ιταλία, οι «δημοκράτες της αριστεράς» (DS), κληρονόμοι του «ιταλικού κομμουνιστικού κόμματος» (PCI) και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες της «μαργαρίτας», που προέρχονται από τη «χριστιανική δημοκρατία» (DC), αποφάσισαν να συγχωνευτούν σε ένα «δημοκρατικό κόμμα» -ένα πολιτικό σχηματισμό με σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά.
×
×