Το επόμενο βήμα: Το ευρωπαϊκό "εμείς"

Απόστολος Στραγαλινός, Αυγή της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2007-04-01

Πηγαίνοντας αρκετά πίσω στην ιστορία, οι πρώτοι που οραματίστηκαν την ευρωπαϊκή (συν)ομοσπονδία ή ενοποίηση (ο καθένας με τον τρόπο του και από τη σκοπιά του) ήταν ο Δάντης, ο Έρασμος, ο Καντ, ο Ρουσσώ, ο Προυντόν, ο Ουγκό κ.ά. Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, μεταξύ ή στον απόηχο των δύο παγκόσμιων πολέμων, οι αναζητήσεις στην κατεύθυνση της συνύπαρξης και της ειρήνευσης μεταξύ των λαών της ευρωπαϊκής ηπείρου εντάθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν.
×
×