Τελικά πόσο δίκαιη είναι η φορoλογική δικαιοσύνη;

Θεοδώρα Λαζαρέτου, Η Αυγή, Δημοσιευμένο: 2023-02-26

Χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι το αίτημα για αναβάθμιση της κρατικής παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις από την πανδημία, το ενεργειακό πρόβλημα και την κλιματική αλλαγή. Το κοινωνικό αίτημα για διεύρυνση του ρόλου της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ανταποκριθεί στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας (ψηφιοποίηση, νέες μορφές εργασίας, ανισότητα) είναι αισθητό. Μάλιστα είναι τόσο αισθητό, που η Miranda Stewart στο βιβλίο της «Tax and Government in the 21st Century» (Cambridge University Press 2022) παραλληλίζει αυτή την κοινωνική απαίτηση με την αντίστοιχη της εποχής του Great Recession στην Αμερική.
×
×