Το «κλειδί» για την αύξηση των επενδύσεων

Κώστας Μήλας, Η Καθημερινή, Δημοσιευμένο: 2023-03-19

Η χώρα μας χρειάζεται αναθέρμανση των επενδύσεων προκειμένου το ποσοστό ανεργίας να επιστρέψει από το σημερινό 10,8% στον ιστορικό μέσο όρο του 6,8% της χρονικής περιόδου 1960-2007, πριν δηλαδή από το «ξέσπασμα» της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Το 2022, οι επενδύσεις «έκλεισαν» στο 18,4% του ελληνικού ΑΕΠ.
×
×