Για τη Διακήρυξη του Αλ. Τσίπρα προς το 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΝΝΑ Π. ΡΗΓΑ, Δημοσιευμένο: 2008-01-22

Τα κείμενα έχουν την αξία τους, πολύ περισότερο όταν κατατίθενται από τους ύποψήφιους προέδρους μπροστά στο ΣΥΝέδριο. Μια και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδεκτός από την πλευρά του Αλ. Τσίπρα ο σταυρωτός διάλογος με τον Φ. Κουβέλη,προσπάθησα, χωρίς να διαβεβαιώνω ότι απέφυγα.. τον όποιο υποκειμενισμό, να παρακολουθήσω το κείμενο που ως Διακήρυξη κατέθεσε ο Αλ. Τσίπρας και να αξιολογήσω τα όσα άναφέρει ή τα όσα αποφεύγει να αναφέρει.
×
×