Οι μύθοι της Επανάστασης

Βασίλης Κρεμμυδάς, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2010-03-30

Τι είναι άραγε ψέμα; είναι μόνο να παρουσιάζεις κάτι αντίστροφα, να κάνεις το άσπρο μαύρο; δεν είναι άραγε ψέμα και να αποκρύπτεις κάτι που γνωρίζεις ότι συνέβη; Σε μια αφήγηση με πολλά γεγονότα, αν αποκρύψεις μερικά, δεν στρεβλώνεις την πραγματικότητα; δεν κάνεις τελικά μια ψεύτικη αφήγηση;

Μύθοι και πραγματικότητες

Βασίλης Κρεμμυδάς, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2008-03-25

Το μανιφέστο, δηλαδή το κεντρικό αίτημα της Επανάστασης, είναι αποτυπωμένο στη γνωστή σας Προκήρυξη με τίτλο "Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος" του Αλ. Υψηλάντη στο ίδιο πνεύμα και η "Προκήρυξις προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς" της Μεσσηνιακής Γερουσίας που υπογράφει ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και εκδόθηκε εδώ με την κατάληψη της πόλης. Το κεντρικό αίτημα ήταν Ελευθερία, Δικαιώματα και ίδρυση μοντέρνου αστικού κράτους, δηλαδή κράτους με αντιπροσωπευτικό σύστημα.

Νέες ιδεολογικές ομαδοποιήσεις

Τι ανέδειξε το βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού

Βασίλης Κρεμμυδάς, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2007-10-17

Το περιβόητο πια βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού αποσύρθηκε από την κυβέρνηση 14 μήνες μετά την κυκλοφορία του και αφού «δοκιμάστηκε», όπως δοκιμάστηκε και ολόκληρη η κοινωνία, για ένα σχολικό έτος.

Η σύγκρουση για την Ιστορία

Βασίλης Κρεμμυδάς, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2007-04-26

Αντιδράσεις για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων Ιστορίας είχαμε και άλλοτε· σε μία μάλιστα περίπτωση (Κ. Καλοκαιρινός, 1965) το βιβλίο οδηγήθηκε στην πολτοποίηση. Στις άλλες, απλώς τα «αμαρτωλά» βιβλία αποσύρθηκαν ή λογοκρίθηκαν, χωρίς ή με τη συναίνεση του συγγραφέα.
×
×