Οι Ευέλικτοι Μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Αυγή της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2009-05-03

Το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο υπογράφηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 2005, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής περιβαλλοντική συμφωνία, δεδομένου ότι για πρώτη φορά τίθενται νομικά δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις ανεπτυγμένες χώρες.

Για την ΄ύβρη της ανεμογεννήτριας΄

Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, τ. 91, Δαίμων της Οικολογίας, Δημοσιευμένο: 2009-03-08

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα βιώνουμε το παράδοξο: ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας αντιμετωπίζεται ως τεχνολογία αιχμής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σειράς περιβαλλοντικών προβλημάτων τοπικής ή περιφερειακής κλίμακας, στην Ελλάδα η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων συναντά τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων, τοπικών φορέων και «οικολογικών» κινήσεων...
×