Το Ευρωσύνταγμα απέθανε Ζήτω το Ευρωσύνταγμα

Νίκος Μούσης, Το Βήμα της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2006-03-12

H ανάγκη ενός βιώσιμου Συντάγματος είναι επιτακτική, αν η Ευρωπαϊκή Ενωση των «25» θέλει να ξεφύγει από την αμερικανική κηδεμονία και να αποκτήσει δική της οντότητα στη διεθνή σκηνή
×
×