Ανοίγει ο δρόμος της μετεξέλιξης σε συλλογικό διανοούμενο

Πάνος Ρήγας, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2022-02-08

panow rigas

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., ένα υβριδικό κόμμα της Αριστεράς με συνεχείς αλλαγές και ανοιχτός σε όλα τα ρεύματα της Αριστεράς

Η οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία ανέδειξε την κρίση θεσμών και το έλλειμμα δημοκρατίας στο σύνολο της Ευρώπης, αλλά και την ανεπάρκεια των πολιτικών σχηματισμών της Αριστεράς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και να οργανώσουν όλες τις κοινωνικές διεργασίες που συντελούνταν ως αποτέλεσμα του χρηματοπιστωτικού νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού.

×
×