Τουρκία και Κυπριακό 1923 – 2016: Ο μύθος της αμετάβλητης πολιτικής

Σώτος Κτωρής, www.badiera.gr, Δημοσιευμένο: 2016-01-25

Αποτελεί θεμελιακό αξίωμα της κυρίαρχης ελληνοκυπριακής πολιτικής αφήγησης πως, από τη δεκαετία το 1950, η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη στις διεκδικήσεις της στην Κύπρο. Ωστόσο, μια αντικειμενικότερη ανάγνωση της κυπριακής πολιτικής της Τουρκίας αναδεικνύει πως αυτό συνιστά ένα μυθοπλαστικό ιδεολόγημα. Η τουρκική στάση στο Κυπριακό, είτε ως αποτέλεσμα ευρύτερων γεωστρατηγικών συγκυριών, είτε συνεπεία της κατά καιρούς πολιτικής ισορροπίας στο νησί, είτε λόγω κοινωνικοπολιτικών μεταβολών στην ίδια την Τουρκία παρουσίασε, διαχρονικά, σοβαρές διαφοροποιήσεις.
×
×