Τι δεν θα σας πουν τα κόμματα

Ευγένιος Αρανίτσης, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2007-09-09

Αν πιστέψουμε τους δασολόγους, για τους οποίους το δάσος είναι ένας ενιαίος ζωντανός οργανισμός, έρχεται πάντοτε, περιοδικά, μια στιγμή κατά την οποία η συσσώρευση της ενέργειας υπερβαίνει ένα κρίσιμο όριο και η βλάστηση μετατρέπεται σε βιολογική πυριτιδαποθήκη.
×
×