Δεν υπάρχει ανώδυνη διέξοδος από την κρίση

George Irvin, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2010-07-04

Ενα τυποποιημένο μέρος των οικονομικών εγχειριδίων λέει ότι, αν μια χώρα δεν μπορεί να προβεί σε υποτίμηση του νομίσματός της, τότε πρέπει να προβεί σε περικοπές στους πραγματικούς μισθούς για να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας και να καταστήσει τις εξαγωγές της ελκυστικότερες.
×
×