Σκέψεις και προτάγματα από τη σκοπιά της Αριστεράς

Μπέττυ Μπαζιάνα, Κυριακάτικη Αυγή, Δημοσιευμένο: 2006-12-03

Ποιος είναι ο κόσμος της διαδικτυακής διακυβέρνησης; Ποιος είναι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών των επικοινωνιών στο σύγχρονο μοντέλο οργάνωσης της οικονομίας; Ποιες οι δομικές αλλαγές που επιτελούνται στις κοινωνικές σχέσεις και στο μοντέλο κοινωνικής ανάπτυξης από τις συνεχώς επιταχυνόμενες εξελίξεις στις μορφές και τα μέσα της επικοινωνίας;
×
×