Εστω μια «μικρή ιδέα» από την Ελλάδα για μια μεγάλη Ε.Ε.

Βύρων Θεοδωρόπουλος, Ημερησία, Δημοσιευμένο: 2007-06-23

Σε μια υποθετική δημοσκόπηση στο ερώτημα «Είστε υπέρ μιας ενωμένης Ευρώπης;» η συντριπτική πλειοψηφία στη χώρα μας θα απαντούσε «ναι». Στο επόμενο ερώτημα «Νομίζετε ότι μια ενωμένη Ευρώπη θα εξυπηρετεί καλύτερα τα εθνικά μας συμφέροντα;», υποθέτω ότι και πάλι η μεγάλη πλειοψηφία θα απαντούσε θετικά.
×
×