Το βρώμικο χρήμα καταδικάζει στην πείνα τους φτωχούς

Bjorn Lomborg, Project Syndicate, TA NEA, Δημοσιευμένο: 2014-10-18

Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των φτωχών σε όλο τον κόσμο είναι αυτό που δεν έχουν ακούσει πολλοί: οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Οι ροές αυτές κοστίζουν στους ανθρώπους στο Τζιμπουτί, στο Κονγκό και στο Τσαντ περισσότερο από το 20% των εισοδημάτων τους σε ετήσια βάση.
×
×