Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την Eυρώπη

Gunter Verheugen, Ημερησία, Δημοσιευμένο: 2006-06-05

Δεν είναι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικών που δημιουργούν τις θέσεις εργασίας, αλλά οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικών, μπορούν να εξασφαλίσουν τις συνθήκες που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
×
×