Η μορφή του οράματος Ελλάς

Χρήστος Γ. Λάζος, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2006-04-23

Οταν τον Απρίλιο του 1967 το πραξικόπημα των συνταγματαρχών επέβαλε βιαίως το ιδεολόγημα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, η δυναμική του πολιτικού και αισθητικού κιτς ήταν οργανικά ενταγμένη στη φύση των πραγμάτων, ήταν το αναγκαίο προϊόν του οράματος που είχαν οι χουντικοί για τη χώρα.
×
×