(Επαν)εκδημοκρατισμός του κράτους για υπεράσπιση του κράτους δικαίου

Βασίλης Χ. Καρύδης, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2004-07-12

Το τελευταίο διάστημα δικαιολογημένα εμφανίζεται όλο και περισσότερο στο δημόσιο διάλογο η διλημματική διατύπωση: «ασφάλεια ή ελευθερία;», «αποτελεσματικότητα ή ατομικά δικαιώματα;», «σκοπιμότητα ή νομιμότητα;».
×
×