Ένα επιτυχημένο πείραμα κοινωνικής συνεταιριστικής οικονομίας

Γιώργος Χονδρός, Βασίλης Μπουρνάς, enainstitute.org, Δημοσιευμένο: 2022-12-01

Οι Γιώργος Χονδρός, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ «SoliExpo» και ο Βασίλης Μπουρνάς, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Μεσσήνης Γαία», συνδημιουργοί ενός επιτυχημένου δικτύου προώθησης των προϊόντων Ελλήνων μικροπαραγωγών και συνεταιρισμών αγροτών στην ευρωπαϊκή αγορά με βάση τις αρχές του δίκαιου εμπορίου, εξηγούν στο ΕΝΑ πώς και γιατί επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
×
×