Ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης είναι εφικτό

Γιώργος Αντωνόπουλος, Δημοσιευμένο: 2005-03-03

Στο προσυνεδριακό διάλογο, αλλά και στο συνέδριο τέθηκαν έντονα τα προβλήματα γύρω από τη λειτουργία του κόμματος. Ποιο έντονα γίνεται αντιληπτό, ότι το μοντέλο οργάνωσης που στηρίχθηκε, τον προηγούμενο αιώνα, στο κόμμα νέου τύπου έχει τελειώσει. Δεν είναι δημοκρατικό πλέον, ούτε παραγωγικό και αποτελεσματικό. Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο οργανωτικό. Είναι πολιτικό, ιδεολογικό και οραματικό.
×
×