ΝΑΙ στη Συνθήκη Ευρωπαϊκού Συντάγµατος

Δηµήτρης Λουκάς, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2004-10-24

Η Ενωµένη Ευρώπη (Ε.Ε.) είναι κυρίως προϊόν της συνειδητοποίησης Γάλλων και Γερµανών ότι προκειµένου να διεκδικήσουν µια αξιοπρεπή θέση σε πλανητικό επίπεδο οφείλουν να δηµιουργήσουν θεσµούς που να σταθεροποιούν την ειρήνη και να δηµιουργούν έναν ευρύτερο χώρο οικονοµικών δραστηριοτήτων
×
×