Παιδεία: Απαιτείται επαναστατικός τρόπος σκέψης αλλά συντηρητικός τρόπος δράσης

Γιώργος Παπαβασιλόπουλος, Δημοσιευμένο: 2015-06-03

papavasilopoulos

Μέσα σε λίγους μήνες, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, κατάφερε να ανατρέψει τα αποτελέσματα αρκετών προσπαθειών στην Ανώτατη Παιδεία.

Σίγουρα πολλές από τις αλλαγές που είχαν γίνει δεν ήσαν τόσο σπουδαίες όπως πολλοί υποστηρικτές τους και διαπύρσιοι αντίπαλοι της συγκυβέρνησης διατείνονται. Για παράδειγμα τα συμβούλια των ιδρυμάτων είχαν φτιαχθεί ακολουθώντας ορισμένα εξωτερικά γνωρίσματα των αμερικανικών συμβουλίων, παραγνωρίζοντας ένα σύστημα σχέσεων αρμοδιοτήτων κρατικών και πολιτειακών δομών που υπάρχουν εκεί, λες και ένας βαλκανικός μιμητισμός μερικών επιφανειακών εξωτερικών γνωρισμάτων θα μετέτρεπε αύθις τα ΑΕΙ μας σε ΜΙΤ.

×
×