Εργασιακό δίκαιο κατεχόμενης χώρας

Ιωάννης Δ. Κουκιάδης, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2010-12-12

Οι προβλεπόμενες από το νομοσχέδιο μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας αποτελούν μια συνέχεια, στη χειρότερη μορφή, στις διαδοχικές ανατροπές που από τη δεκαετία του 1990 γνωρίζει η χώρα μας και που στην Ευρώπη είχαν ξεκινήσει νωρίτερα.

Το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Ιωάννης Δ. Κουκιάδης, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2007-02-05

Η κρίση της ευρωπαϊκής Αριστεράς αποτελεί σήμερα κοινή διαπίστωση. Η συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της δεν θα είχε νόημα αν δεν ήταν έκδηλη η αγωνία για την απανεύρεση του ρόλου της.

Πολιτικά μηνύματα από την έκθεση Μπολκενστάιν

Καμία συντονισμένη αντίδραση σοσιαλιστών

Ιωάννης Δ. Κουκιάδης, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2006-02-16

Η έκθεση Bolkenstein στην αρχική της σύλληψη είχε ξεκάθαρο στόχο μη ευθέως ομολογημένο. Με το πρόσχημα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, επεδίωξε να επιβάλει τη φιλελεύθερη αντίληψη για την ενοποίηση της Ευρώπης. Ολες οι άλλες αξίες για κοινωνική συνοχή, όπως καταγράφονται στις συνθήκες και στο κείμενο της Λισαβόνας, ξεχάστηκαν.
×
×