Πώς να τα βάλεις με ολόκληρη την πελατεία σου

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Μακεδονία, Δημοσιευμένο: 2016-01-31

Ώστε το 85% των αγροτών δηλώνει κάτω από 5.000! Ώστε ο μέσος φόρος είναι 300 ευρώ όταν ο μέσος είναι για τους άλλους 950! Καλώς ήρθατε στην κόλαση που φτιάξατε…
Θα πρέπει επιτέλους η ελληνική κοινωνία να μιλήσει με ειλικρίνεια για ό,τι μας συμβαίνει. Τα έσοδά μας, από φόρους και εισφορές, είναι παρακάτω από τα έξοδά μας σε μισθούς και συντάξεις; Οι απαντήσεις είναι πολλών ειδών.

Tοπική ανάπτυξη μόνο με ισχυρούς δήμους

H κυβέρνηση θέλει την Tοπική Aυτοδιοίκηση εκτελεστικό όργανο του κράτους

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Έθνος, Δημοσιευμένο: 2006-07-13

H αυτοδιοίκηση πρέπει να απασχολείται με τη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής ευθύνης της. Για κάποιες χώρες η αυτοδιοίκηση πρέπει να απασχολείται με όσα θέματα της ανατίθενται από τον νόμο, ενώ για κάποιες πρέπει να απασχολείται με όσα θέματα δεν ανατίθενται σε κάποιον άλλον φορέα από τον νόμο.
×
×