Κλιματική αλλαγή και δημόσια σφαίρα

Andrew Dobson, Οpen Democracy, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2008-04-04

Τα δημόσια αποχωρητήρια και η πολιτική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μοιάζουν άσχετα, αλλά υπάρχει μεγάλη σχέση του τι συμβαίνει σε τέτοιους δημόσιους χώρους με ό,τι συμβαίνει με το κλίμα. Ως συνήθως, μια «πλούσια» χώρα που ο δημόσιος χώρος της αλώνεται από την ατομικιστική, αγοραία αντίληψη (η Βρετανία), αναδεικνύει ανάγλυφα ευρύτερες, διεθνείς τάσεις.
×
×