Η Ελλάδα και η Χάγη

Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2006-06-10

Από τη συζήτηση που άνοιξε με το άρθρο του Προέδρου Στεφανόπουλου ("Καθημερινή", 28.5.06) μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει κατάληξη στο εξής σημείο, το οποίο ουδείς αμφισβητεί: ότι για να πάει η Ελλάδα τις ελληνοτουρκικές διαφορές στη Χάγη πρέπει να συμφωνήσει και η Τουρκία και να υπογράψει συνυποσχετικό.
×
×