Δήλωση για το 5ο συνέδριο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ, Δημοσιευμένο: 2008-02-04

Η ανανεωτική αριστερά είναι η πατρίδα μου από τα μαθητικά μου χρόνια. Με τις μικρές μου δυνατότητες την υπηρετώ και απολαμβάνω τα μέγιστα 25 χρόνια τώρα. Με λάθη και αντιφάσεις. Πάντοτε υπερασπιζόμενος αυτές τις αξίες.

Εντάσσομαι σήμερα στην ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, και αποδέχομαι– στο βαθμό που μου αναλογούν- τις ευθύνες που απορρέουν από τον τίτλο του μέλους του κόμματος της συνέχειας της ανανεωτικής αριστεράς στην Ελλάδα.
×
×