Η δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα

Βασίλης Μαστρογιάννης, Δημοσιευμένο: 2012-04-01

mastrogiannis

Το πρόβλημα της μετανάστευσης ή λαθρομετανάστευσης είναι πρωτίστως Ευρωπαϊκό και όχι Ελληνικό και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή ένωση.
Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει διογκωθεί με αποτέλεσμα ο αριθμός των νόμιμων και παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια.
Η έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής, όπως και κάθε άλλης πολιτικής άλλωστε από την Πολιτική Ηγεσία της Χώρας έχει οδηγήσει στη δημιουργία μίας ωρολογιακής βόμβας στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημιουργία μιας αστυνομίας στην υπηρεσία του Πολίτη και της Κοινωνίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΝ 2-2-2012

Βασίλης Μαστρογιάννης, Δημοσιευμένο: 2012-02-02

mastrogiannis
Σήμερα αποτελεί πεδίο προβληματισμού ο ρόλος της αστυνομίας, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η εγγενής αντίθεση μεταξύ της απαίτησης για προστασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό των ατομικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ακόμα και αυτών που εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, και από την άλλη του καθήκοντος της αστυνομίας να χρησιμοποιεί τον καταναγκασμό για να προστατέψει τον πολίτη και το κοινωνικό σύνολο από τις κάθε είδους εγκληματικές δραστηριότητες, δημιουργεί σε όλες τις κοινωνίες διλήμματα και συγκρούσεις
×
×