Απορρίμματα, η ελπίδα της Κρήτης

Ναι, διαχείριση απορριμμάτων και ελπίδα μπορούν να συμβαδίζουν. Φιλοκαλούσαν με τα ευτελή οι Αρχαίοι...

Αντώνης Ανηψητάκης, Πατρίς Ηρακλείου, Δημοσιευμένο: 2011-03-18

anapsitakisMini

...Ο καλός πολιτικός πρέπει να εμπνέει τους πολίτες σε πολιτικές εξοικονόμησης. Παλιότερα η αύξηση της κατανάλωσης πόρων (ενέργειας, νερού) εθεωρείτο δείκτης προόδου. Σήμερα δείκτης πολιτισμού είναι το ακριβώς αντίθετο, η μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης. Η Κρήτη μπορει να πρωταγωνιστήσει σε ένα τέτοιο στόχο ξαναδένοντας το νήμα που μας συνδέει με τον τρόπο των παππούδων μας που ανακύκλωναν τα πάντα. Πράγματι οι παλιές γενιές έχουν πολλά μοντέρνα στοιχεία να μας διδάξουν που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον κόσμο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας.

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη

Σπύρος Δανέλλης, www.miakriti.gr, Δημοσιευμένο: 2011-03-13

«Η παραγωγή απορριμμάτων αποτελεί προνόμιο των τελευταίων γενεών. Όπως η φύση δεν γνωρίζει τι σημαίνει απορρίμματα, έτσι και οι προηγούμενες γενιές επαναχρησιμοποιούσαν, ανακύκλωναν, ανακτούσαν υλικά από όποιο αντικείμενο (χρήσης, τροφής κτλ) ολοκλήρωνε την πρωτογενή του αξιοποίηση.
×
×