Η πόλη και οι δημοτικές εκλογές

Χρήστος Παλαιολόγος, Κυριακάτικη Αυγή, Δημοσιευμένο: 2006-10-01

Οι πόλεις στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία, τόσο ως παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, όσο και ως χώροι όπου αποτυπώνονται οι κοινωνικές αλλαγές, η αύξηση του αποκλεισμού, οι πιέσεις στο περιβάλλον, η δημοσιονομική στενότητα, αλλά και ως χώροι όπου οργανώνεται η κοινωνική αντίσταση και συμμετοχή.
×
×