Διοικητική μεταρρύθμιση-ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Δήμητρα Χαλικιά, Δημοσιευμένο: 2012-08-23

halikiamimi

...Έστω και την ύστατη ώρα, για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, της συναλλαγής, της παράνομης προσοδοθηρίας, η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει με τόλμη, μαζί με την κοινωνία και τα ώριμα στελέχη της διοίκησης, σε μείζονες δομικές μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, σε ρηξικέλευθες τομές με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στο κοινωνικό κράτος, με ορθολογική στόχευση και γοργούς ρυθμούς. Δεν διεκδικώ τον τίτλο της «Κασσάνδρας» αλλά όλα δεν φαίνεται να υπάρχει συνολικός σχεδιασμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυτά που κουβεντιάζονται είναι «μέτρα» . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Ένα Νομοσχέδιο που αναστρέφει τη διαδικασία αποκέντρωσης στην Ελλάδα

Νομοσχέδιο για την Διαχείριση, Έλεγχο και Εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (4η Προγραμματική Περίοδος)

Δήμητρα Χαλικιά, Δημοσιευμένο: 2007-06-08

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το «προσχέδιο» νόμου για την διαχείριση των προγραμμάτων της Δ’ προγραμματικής περιόδου. Αυτό το «εν δυνάμει» Σχέδιο Νόμου πρόκειται να αντικαταστήσει τον Ν.2860/2000 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου του ΙΙΙ ΚΠΣ.
×
×