Χρειάζεται άλλος δρόμος ανάπτυξης των φτωχών χωρών

Πιέρ Ραντάν, Συνέντευξη στην Ελένη Τσερεζόλε, Κυριακάτικη Αυγή, Δημοσιευμένο: 2009-12-20

Ο Γάλλος Πιέρ Ραντάν είναι ένας από τους πιο βαθείς γνώστες των θεμάτων της κλιματικής αλλαγής, συντάκτες πολλών σχετικών εκθέσεων, ενώ κατέχει άριστα τους μηχανισμούς των διαπραγματευτικών διαδικασιών, καθώς τις παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες. Ο Ραντάν επιχειρεί να "αποκωδικοποιήσει", μιλώντας στην "Κ.Α.", το παιχνίδι των διαπραγματεύσεων στην Κοπεγχάγη, ενώ ακόμη δεν είχε δημοσιοποιηθεί το τελικό κείμενο της συμφωνίας
×
×