Κρίση του ευρώ: επιβάλλεται θετική διέξοδος!

Dominique Plihon, Aurélie Trouvé, Le Monde, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2010-05-22

Η κρίση του ευρώ επεκτείνεται ακατάπαυστα, εγείροντας δύο ερωτήματα:

Πρέπει να πληρώσουν την κρίση τα λιγότερο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα ή το κεφάλαιο;

Πρέπει να ενθαρρύνουμε την επιστροφή στα κράτη-έθνη ή την οικοδόμηση μιας περισσότερο πολιτικής και αλληλέγγυας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ);
×
×