Ανάμεσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Καινοτόμες Επιχειρήσεις

Ευαγγελία Λιβανίου, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2008-02-26

Η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου "περί θεσμικού πλαισίου έρευνας και τεχνολογίας" έφερε στο προσκήνιο, ανάμεσα σε άλλα, το ζήτημα της διασύνδεσης των Ερευνητικών Κέντρων με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα -και ιδιαίτερα με τις ιδιωτικές "καινοτόμες επιχειρήσεις".
×
×