Περί αποκρατικοποιήσεων

Οι περίπλοκες γραφειοκρατικές, χρηματοοικονομικές και νομικές πτυχές του εγχειρήματος

Στράτος Παπαδημητρίου, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2012-09-21

Οπως είχε δηλώσει ο αμερικανός συγγραφέας Αλβιν Τόφλερ, είναι πιο εύκολο να μιλάς για αλλαγές από το να τις πραγματοποιείς. Ετσι, παρά το ότι οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι η υλοποίηση ενός γενναίου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και στην εισροή πολυπόθητων ξένων κεφαλαίων στη χώρα, το παρελθόν αποδεικνύει ότι η επίτευξη του στόχου αυτού είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση
×
×