Η Κύπρος πιόνι στον ανταγωνισμό Γαλλίας - Βρετανίας

Ανδρέας Φάντης, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2005-08-30

Το ιδιαίτερο στίγμα στη σημερινή φάση του Κυπριακού το καθορίζει κυρίως η σαφής και διακηρυγμένη επισήμως θέση της Γαλλίας, ότι στο πλαίσιο επέκτασης του Πρωτοκόλλου Τελωνειακής Ενωσης και με τα 10 νέα κράτη-μέλη της Ενωσης , που υπέγραψε στις 29 Ιουλίου, η Τουρκία έχει υποχρέωση ν’ αναγνωρίσει επίσημα την Κύπρο χώρα-μέλος της Ε.Ε.
×
×