Οι αμοιβές των μάνατζερ

Ποιος έχει λόγο για το πώς διοικούνται οι επιχειρήσεις;

Κωστής Μπιτζάνης, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2008-06-17

Το ύψος των αμοιβών των Ευρωπαίων managers έχει λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα τους τελευταίους μήνες. Ειδικότερα στη Γερμανία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα κατέθεσε σχέδιο νόμου στο οποίο προβλέπονται φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν όχι μόνο στο ύψος των αποδοχών, αλλά και στους στόχους, με τον βαθμό επίτευξης των οποίων συνδέεται το μεγαλύτερο τμήμα των αποδοχών των μελών των

Ευθύνες για το κρυφό ομόλογο

Κωστής Μπιτζάνης, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2007-04-25

Τα δομημένα ομόλογα εμφανίστηκαν προ τετραετίας στην αγορά ως προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου, εκδιδόμενα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο να προσελκύσουν τους επενδυτές εκείνους που ήθελαν, παίρνοντας ένα μικρό ρίσκο, να διεκδικήσουν μια σημαντικά υψηλότερη απόδοση από εκείνη που προσέφεραν τα ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια της περιόδου εκείνης.
×
×