Για τη Θεσσαλονίκη, ξανά

Γιώργος Φουρτούνης, Κυριακάτικη Αυγή, Δημοσιευμένο: 2006-10-28

Αν θέλουμε να αρχίσουμε μια σοβαρή μετεκλογική συζήτηση στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την αναγνώριση ότι είχαμε εδώ σαφή ανάσχεση της δυναμικής που κατά κανόνα παρουσίασαν τα εγχειρήματα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στις πρόσφατες εκλογές
×
×