Κοινωνία πολιτών και μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός

Ιωάννης Σακελλάρης, Δημοσιευμένο: 2008-10-10

Ο ομότιμος καθηγητής του London School of Economics κ. Νίκος Μουζέλης στο άρθρο του με τίτλο «Τι είναι η κοινωνία των πολιτών» στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, της 14-12-1997, ορίζει την έννοια αυτή από την οπτική γωνία του κοινωνιολόγου: «… ως ένα χώρο μεταξύ του κράτους και των πολιτών, των κυβερνώντων και των κυβερνωμένων.
×
×