Τι και ποιους εξυπηρετεί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων;

Γιάννης Α. Μυλόπουλος*, Δημοσιευμένο: 2023-07-14

Ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε τον δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Με σκοπό, όπως είπε, την κατάργηση του… κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης όφειλε να γνωρίζει ότι ούτε τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι κρατικά, ούτε και το άρθρο 16 του Συντάγματος υποστηρίζει κανένα μονοπώλιο. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα (ΝΠΔΔ), που απολαμβάνουν εκ του Συντάγματος διοικητικής και ακαδημαϊκής αυτοδιοίκησης.

Αστυνομία στα Πανεπιστήμια;

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Δημοσιευμένο: 2023-03-18

Τον Φεβρουάριο του 2021 τέθηκε σε ισχύ από την κυβέρνηση της Ν.Δ. ο νόμος 4777/21 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος αυτός εισήγαγε ρυθμίσεις οι οποίες συνθλίβουν τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχει χρόνια πληγεί από την οικονομική κρίση, η οποία άφησε και συνεχίζει να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των ΑΕΙ. Η τοποθέτηση συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας και η εγκατάσταση Ομάδων Περιφρούρησης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), σε συγκεκριμένα κεντρικά ΑΕΙ φάνηκε να δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα.

×